Шановні відвідувачі сайту!

Вітаю Вас на офіційному сайті Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу!

Славетне минуле нашого краю невіддільне від історії України. Наш квітучий край – центр країни, історичне серце держави, яке відзначило 68-річчя з дня утворення Черкаської області, славну дату – 208-річчя з дня народження духовного батька українського народу, нашого земляка Тараса Григоровича Шевченка. Ми пишаємося, що історія заснування і сьогодення нашого навчального закладу поєднується з історією краю, розвитком фахової передвищої освіти на Черкащині, підготовкою висококваліфікованих спеціалістів у сфері обслуговування населення в різних галузях економіки України.

Свою історію Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу веде з 1963 року, коли наказом Міністерства торгівлі УРСР було засновано Черкаський технікум радянської торгівлі. Після прийняття 24 серпня 1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки Постанови «Про проголошення незалежності України» Черкаський технікум радянської торгівлі наказом Міністерства торгівлі України від 9 вересня 1991 року було перейменовано в Черкаський комерційний технікум, і в 1992 році Постановою Кабінету Міністрів України підпорядковано Міністерству освіти і науки України.

     У 2020 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 34 «Про перейменування Черкаського комерційного технікуму»  заклад перейменовано у Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу.

За свою більш, ніж піввікову історію, навчальний заклад пройшов шлях становлення, має славетну історію й глибокі традиції, які ми постійно підтримуємо і збагачуємо. Змінювались покоління викладачів і студентів, змінювалась назва навчального закладу, але незмінними залишалися високий педагогічний потенціал колективу, його постійний творчий пошук. Поряд з досвідченими викладачами свою педагогічну діяльність розпочинають і молоді викладачі, більшість з яких в минулому випускники коледжу, які продовжили навчання і повернулись до коледжу вже у якості викладачів або майстрів виробничого навчання. У коледжі працює стабільний висококваліфікований колектив. Від 10 років педагогічного стажу має 79% викладачів.

Підготовку фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) здійснюють 36 викладачів та один майстер виробничого навчання, в тому числі 4 викладача за сумісництвом. З них 1 – доктор наук, 2 – кандидати наук, 5 – викладачів-методистів, 4 – старших викладачів, 15 викладачів має вищу категорію.

      Коледж сьогодні – це сучасний, з високим рівнем організації освітнього процесу, державний заклад фахової передвищої освіти, який готує спеціалістів у сфері обслуговування населення, орієнтованих на ринкову економіку України. Коледж має власний навчальний корпус, гуртожиток, їдальню, спортивну та тренажерну зали. Відповідно до сучасних вимог обладнано 24 навчальних кабінетів, 6 лабораторій, працюють дев’ять  мультимедійних та два комп’ютерних класи. Комп’ютерною технікою та технічними засобами обладнані приміщення для лаборантів, де зосереджено навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін для викладачів відповідної циклової комісії. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу та підключені до мережі Інтернет. Спортивна та тренажерна зали забезпечують як проведення навчальних занять з фізичного виховання та спортивних змагань, так і роботу спортивних секцій. Навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом коледжу є бібліотека, читальна зала, яка може розмістити одночасно до 40 відвідувачів. Щоб забезпечити розвиток та реалізацію творчого потенціалу студентів, у коледжі створена належна база для занять художньою самодіяльністю, працюють гуртки та клуби  з навчальних дисциплін, спортивні секції.

Ми постійно розширюємо матеріальну та інформаційну базу коледжу, налагоджуємо нові зв’язки з освітніми та іншими закладами міста, області, України. Щорічно більше 60% випускників коледжу за результатами професійної співбесіди продовжують навчання на старших курсах відповідних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації таких як Київський національний торговельно-економічний університет, Київський міжнародний університет, Київський університет туризму, економіки і права, Харківський державний біотехнологічний університет,   Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, Харківський інститут екології і соціального захисту, Черкаський державний технологічний університет, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, Полтавський університет економіки і торгівлі, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту та інші.

Постійна, наполеглива праця педагогічного колективу, творчий пошук, спрямований на вдосконалення освітнього процесу завдяки модернізації освітньої діяльності, застосування новітніх педагогічних та інформаційних технологій, залучення викладачів та студентів до активної навчально-дослідної роботи, формування професійно-значимих якостей особистості  дають можливість підготовлювати висококваліфікованих, конкурентоспроможних майбутніх спеціалістів – наших випускників.

 Головним досягненням коледжу є його випускники, гарне ім’я та авторитет.

Директор Черкаського
фахового коледжу харчових
технологій та бізнесу
Людмила Крикуненко